4 maart 2024

Mogelijk meer samenwerken met andere meldpunten

Als SEM-bestuur willen we kijken of we nog meer kunnen optrekken met twee christelijke meldpunten voor grensoverschrijdend gedrag in de kerk. Voor we daarin verdere stappen zetten, vinden we het wel belangrijk om jullie mening hierover te peilen. Zeker omdat het meldpunten zijn met een andere kerkelijke achtergrond.

Vul direct een peiling in, of lees eerst nog even verder.

Op 25 januari hadden we met de besturen van de meldpunten een gesprek. Dat was met:

 • Veilige Kerk ( Stichting die gaat over beheer van veiligekerk.nl, een website waarin we al samenwerken)
 • Meldpunt SMPR (Seksueel Misbruik in Pastorale - en Gezagsrelaties - de PKN is hierbij aangesloten)
 • Meldpunt Misbruik (vooral voor kleine gereformeerde kerken).

We bespraken tijdens die bijeenkomst hoe we als organisaties werken, welke uitdagingen we hebben en of meer samenwerken sowieso mogelijk is. Tijdens die middag bleek dat we allemaal zeker kansen zien om meer met elkaar op te trekken.

Zo kun je denken aan:

 • samenwerken op het gebied van voorlichting en het voorkomen van misbruik. (Goed om te weten: Veilige Kerk kreeg van de overheid al een subsidie om voorlichting en preventie verder te ontwikkelen)
 • één loket maken voor alle slachtoffers van misbruik in de kerk (uit welke kerk iemand ook komt)
 • gemeenschappelijke trainingen organiseren voor interne vertrouwenspersonen (nu al volgen vertrouwenspersonen geregeld trainingen bij andere meldpunten)
 • meer samenwerken als klachtencommissies

Wil je ook meepraten over grotere samenwerking van SEM met deze meldpunten of heb je vragen hierover? Vul in elk geval het formulier in, bij voldoende animo zullen we in april ook een online gesprek organiseren.

4 maart 2024

Nieuwe voorzitter Tom Vroon

‘Het werk van SEM heeft mijn hart’

Het SEM-bestuur heeft een nieuwe voorzitter: mr. Tom Vroon (73). Tom heeft veel ervaring als bestuurder. Dat hij juist nu bij SEM actief wordt, is heel bewust. “Het werk van SEM heeft mijn hart.”

Tom zag met eigen ogen wat grensoverschrijdend gedrag doet met mensen en juist daarom wil hij zich actief inzetten bij een organisatie als SEM. “Ik maakte van dichtbij mee hoe slecht een slachtoffer van machtsmisbruik van een voorganger werd gehoord en hoeveel er kapot gemaakt werd door mensen van wie je dat niet verwacht. Dat raakte me sterk.”

De nieuwe voorzitter hoorde jaren terug voor het eerst van SEM door een radio-interview met de oprichter van de stichting. “Ik dacht gelijk wat verstandig dat er zo’n organisatie komt. Deze materie is zo gevoelig. Wat goed dat dat nu zorgvuldig wordt aangepakt. Juist in de kerk en christelijke organisaties is grensoverschrijdend gedrag zo pijnlijk. Daar doet het extra zeer als het zich toch voordoet.”

Tom verheugt zich op zijn rol als SEM-voorzitter. “Het is een vitale organisatie die een heel belangrijk doel dient. Het is ook fijn dat ik het goed getroffen heb met mijn medebestuurders. Het is een leuke club mensen bij elkaar die met passie hun werk doet.”

Er liggen volgens Tom veel taken voor het bestuur om op te pakken of mee door te gaan. “Dan denk ik onder andere aan het blijven bieden van goede randvoorwaardes aan de vertrouwenspersonen. Het nog professioneler maken van de organisatie. Kijken of nauwere samenwerking met andere meldpunten, zoals Veilige Kerk, mogelijk is. De eerste voorzichtige contacten zijn daar al gelegd. Wat ook belangrijk is:  dat we als organisatie nog meer aansluiting zoeken bij de deelnemers.”

Welke inbreng krijgt hij als voorzitter in dit alles? “Dat weet ik nog niet. Ik ben net begonnen en wil me eerst eens goed inwerken."

Korte bio

Mr. Tom Vroon deed voor zijn pensioen veel ervaring op als bestuurder van een zelfstandig bestuursorgaan voor bouw in de gezondheidszorg. Hij was ook jarenlang actief in onderwijs- en zorgbesturen. Verder was hij voorzitter van een aantal commissies voor de behandeling van bezwaren, beroepen en geschillen. Tegenwoordig is hij pastoraal ouderling in een protestantse gemeente en betrokken bij de Stichting Hart voor Albanië.

4 maart 2024

Gezocht bestuurslid Voorlichting SEM

Wie is SEM

SEM is als Stichting Evangelisch Meldpunt hét netwerk van alle deelnemers, professionals en vrijwilligers die willen bijdragen aan veiligere kerken en organisaties binnen de volle breedte van de evangelische beweging.

Onze Missie

SEM is in het leven geroepen om leidinggevenden te ondersteunen in betrouwbaar en transparant leiderschap en slachtoffers recht te doen bij grensoverschrijdend gedrag. 

Wij, het bestuur, zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. O.a. een bestuurslid met aandachtsgebied Voorlichting en PR.

Waarom zou je dit willen doen?

We kunnen je helaas geen betaalde functie aanbieden als bestuurslid. Wel krijg je van ons een onkosten- en reisvergoeding. 

Waarom zou je wel bij ons willen aanschuiven? Omdat je bij SEM veel kunt betekenen voor anderen. En omdat je deel mag zijn van een organisatie waar allemaal mannen en vrouwen aan mee werken die met overtuiging en veel betrokkenheid zich inzetten voor onze missie. Er zijn ook mogelijkheden om je netwerk uit te breiden en meer bestuurlijke ervaring op te doen.

Ook wij als SEM-bestuurders voelen ons sterk betrokken. Niet alleen op wat we doen als stichting, maar ook op elkaar. Wij doen onze taken, maar we nemen net zo goed de tijd om eens een goed gesprek met elkaar te hebben en ook gezellig samen te eten. 

Hoeveel tijd?

Kun je een SEM-bestuurslid zijn naast je gewone baan of als je al een redelijk volle agenda hebt? Ja hoor! Wij schatten dat je niet meer dan twee a vier uur per week hoeft uit te trekken voor ons. We hebben als bestuur zes tot acht vergaderingen per jaar. Deze proberen we afwisselend digitaal en op locatie (meestal midden van het land) te houden. Ook zijn er vier tot zes live bijeenkomsten per jaar met vrijwilligers, medewerkers en deelnemers.

Welke verantwoordelijkheden heb je?

Op het moment zijn er als bestuurslid voorlichting twee medewerkers aan te sturen. Één iemand die de algemene vragen en zaken afhandelt en één persoon die gemeenten specifiek adviseert op gebied van preventie en ten tijde van een situatie die speelt in een gemeente.

Verder is er aandacht te geven aan de inhoud van de website. En zo nu en dan is er ook contact met christelijke media om (vaak onder enige tijdsdruk) te reageren op actualiteit. Jij bent dan eerste aanspreekpunt.

Op het moment sturen we geregeld een nieuwsbrief uit naar deelnemers en belangstellenden via Mailchimp. Deze artikelen staan overwegend ook op de nieuwspagina van de website. Voor het redigeren en opstellen van artikelen hebben we budget.

Er zijn gesprekken gaande tussen de besturen van verschillende andere kerkelijk meldpunten om op het onderdeel voorlichting ook meer samen te gaan werken. Er is al een begin gemaakt door een gezamenlijke website te starten; veiligekerk.nl welke inmiddels in beheer is door een eigen stichting en ook fondsen hiervoor werft.

Heb je meer tijd en energie over dan kan je in deze rol je bijvoorbeeld ook bezig houden met een social media strategie en/of uitbreiden van een media netwerk.

Interesse? 

Lijkt deze rol je interessant of ken je iemand die goed bij SEM zou passen in deze rol?

Neem dan contact op met onze voorzitter, Tom Vroon via [email protected] of bel met 06 20247806

9 november 2023

Regionale trainingen Interne Vertrouwenspersonen

Deze regionale eendaagse trainingen zijn bestemd voor vertrouwenspersonen (IVP) die in
kerken/gemeenten zijn aangesteld om mensen met een vraag, klacht of vermoeden van
grensoverschrijdend gedrag eerste opvang te verlenen.

Interesse? Laat het weten. Het aanmeldformulier stuur je naar [email protected].

Data en plaats.
De trainingsdag wordt aangeboden op

 • 15 december 2023 Regio Noord (Meppel)
 • 10 februari 2024 Regio Midden
 • 12 april 2024 Regio West

Je kan een van deze data kiezen op het inschrijfformulier.
Tijd: 9:30 – 16:00 uur

Kosten: € 145,- per persoon, per trainingsdag. Inclusief koffie/thee en lunch (dieetwensengraag doorgeven).

Programma
Op deze trainingsdag zal het opstarten als interne Vertrouwenspersoon centraal staan. Wat
heb je nodig om deze rol goed te kunnen vervullen?
De volgende onderwerpen zullen we behandelen:

 • De positie van de vertrouwenspersoon in jouw gemeente; verantwoording, rapportage en ondersteuning.
 • Welke praktische zaken moeten we regelen? Denk aan tijd, budget, vertrouwelijke verslaglegging, communicatie naar de gemeente.
 • Waar liggen mijn grenzen en hoe kan ik doorverwijzen?
 • Omgaan met grenzen aangeven en de verwachtingen van anderen.
 • De Routekaart van SEM: welke vragen kom ik tegen en welke stappen zijn mogelijk.

We zullen een deel van de dag besteden aan het vergroten van kennis die bruikbaar en
noodzakelijk is. Daarnaast zullen we meer aandacht besteden aan communicatieve
vaardigheden.
Na deze training ontvang je toegang tot diverse artikelen en materialen met informatie en
om mee aan de slag te gaan.

Webinars
Deze training wordt aangevuld met 3 webinars die in de komende maanden worden
aangeboden. De kosten voor deze webinars zijn inbegrepen bij de kosten voor deze training.
De volgende onderwerpen zullen we behandelen in de webinars:

 • De dynamiek rondom seksueel geweld: inzicht verwerven.
 • Daderkennis en hulp aan daders.
 • De rol van vergeving en/of verzoening.
 • Het effect van misbruik in je gemeente in kaart brengen en aanzet tot een
 • gemeente-brede aanpak.
 • Zelfzorg voor de IVP.

Niet iets voor jou, maar wel voor iemand die je kent in je gemeente? Stuur dit door! Alvast bedankt.

9 november 2023

Investeren in een sterkere organisatie.

Je hebt het misschien gezien op de facturen voor dit jaar. We verhogen dit jaar de deelnemersbijdragen. Dat is een bewuste keuze. Want het extra geld dat we daarmee binnenkrijgen, hebben we hard nodig om slachtoffers van misbruik nog beter te kunnen helpen. We merken dat er door alle ontwikkelingen in kerk en maatschappij meer dan ooit een grote behoefte is aan een goed meldpunt.

Hoe versterken we onze organisatie? Dat doen we door:

 • Alleen nog gebruik te maken van betaalde freelance vertrouwenspersonen, die gecertificeerd zijn bij de LVV. Dat is de landelijke vereniging voor vertrouwenspersonen;
 • een freelancer in te schakelen voor het schrijven van onze nieuwsberichten;
 • een beter secretariaat op te zetten.

Waarschijnlijk komt de verhoging van de deelnemersbijdrage niet helemaal als een volslagen verrassing. We meldden al in 2019 dat we dit stapje voor stapje zouden gaan doen over een periode van vijf jaar. In coronatijd vonden we het niet passend om de bijdrages te verhogen, maar nu gaan we daar alsnog mee door.

Wil je weten hoeveel jouw gemeente dit jaar betaalt? Check het vernieuwde overzicht deelnemersbijdrage bij de downloads op onze website.

Binnenkort krijg je ook meer informatie van ons over een aantal belangrijke ontwikkelingen die gaande zijn.

Heb je vragen, mail ons: info@wijzijnsem.nl

9 november 2023

Aureool-effect vergroot kans op onethisch gedrag

Non-profit organisaties (NGO) die zich inzetten voor de aanpak van maatschappelijke, sociale of wetenschappelijke problemen, hebben vaak een aureooltje boven zich en dat kan onethisch gedrag in de hand werken. Zo stellen vier onderzoekers van de Erasmus Universiteit en de Universiteit van Texas in een pas verschenen wetenschappelijk artikel in Sage Journals.

Het zogenoemde halo-effect ontstaat als mensen (waaronder werknemers en vrijwilligers) één positief aspect van een organisatie zien (bijvoorbeeld de missie) en vanuit dat perspectief de hele organisatie als moreel goed ervaren. Terwijl dit in werkelijkheid niet zo hoeft te zijn. De organisatie wordt eigenlijk opgehemeld, verheerlijkt.

Dat je je als NGO belangeloos inzet voor de samenleving heeft iets heel moois. Maar brengt het risico met zich mee dat onethisch gedrag niet herkend wordt Er kunnen ethische blinde vlekken ontstaan in je organisatie. Als er bijvoorbeeld sprake is van misbruik, wordt dat vaak niet geloofd, gerechtvaardigd of onder het tapijt geveegd door de leiding.

Zanger Matt Redman (10.000  redenen) ondervond dit bij een christelijke organisatie toen hij te maken kreeg met misbruik: “Veel mensen, waaronder mijn vrouw en ik, deden eerder al melding van misbruik, maar werden niet gehoord, aan het twijfelen gebracht of betutteld.”

Hele artikel lezen (Engels)

figuur uit het artikel.

30 april 2023

Nieuw bestuurslid Wim de Water: “Ik kan niet tegen onrecht.”

Wim de Water (64) uit Zwolle is sinds 1 december 2022 bestuurslid en coördinator van de SEM-vertrouwenspersonen. Zijn grote wens voor SEM  over vijf jaar: “Dat vooral alle kerken en ook veel christelijke organisaties bij ons zijn aangesloten en iedereen de weg weet naar een vertrouwenspersoon.”

Wim werkt in het dagelijks leven als missionair werker bij het Leger des Heils in Zutphen en is binnen die organisatie een interne vertrouwenspersoon. Hij kerkt samen met zijn vrouw in de Vineyardgemeente in Amersfoort. “De hele Voice-kwestie, waarbij diverse medewerkers schuldig bleken aan grensoverschrijdend gedrag met kandidaten, maakte mij nog meer bewust van het feit dat vertrouwenspersonen ook nodig zijn in kerken en organisaties.  Tijdens een congres van de Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen vroeg ik mij af hoe binnen kerken en christelijke organisaties één en ander is geregeld rond vertrouwenspersonen.”

Ter plekke kwam hij een oud-collega tegen die hem op het spoor van SEM zette. “Ik kende de organisatie niet, maar zij was vertrouwenspersoon bij SEM en vertelde me er alles over. Ik had gelijk zoiets van: daar wil ik iets voor gaan doen. Zeker omdat ik uit eigen ervaring weet dat gemeenteleden die met grensoverschrijdend gedrag te maken krijgen vaak erg onthand zijn. Ze weten in veel gevallen niet wat ze moeten doen, waar ze terecht kunnen. Wat ook meetelt: niet iedereen herkent grensoverschrijdend gedrag gelijk. Het gaat over zoveel meer dan seksualiteit. Denk ook aan manipulatie en intimidatie.”

Zijn plan was vertrouwenspersoon bij SEM te worden. Maar dat liep toch even anders: “Ik kreeg na het opsturen van mijn CV de vraag of ik niet bestuurslid wilde worden en coördinator van de SEM-vertrouwenspersonen. Die taken neem ik graag op me.”

Hij hoopt de komende jaren vooral mee te helpen om SEM bekender te maken. “Ik vermoed dat er namelijk nog veel onontgonnen gebied te ontdekken is. Zelfs bij kerken en organisaties die al aangesloten zijn bij SEM. Een groot aantal kerken en organisaties heeft dit punt volgens mij nog niet goed op de agenda staan. Weet elk gemeentelid dat er bijvoorbeeld vertrouwenspersonen zijn?”

Wim belooft zich met hart en ziel in te zetten voor zijn nieuwe taak. Dat doet hij vooral vanuit een ‘enorm rechtvaardigheidsgevoel’. “Ik kan niet tegen onrecht. Als we Jezus willen volgen, moeten we iets doen tegen overschrijdend gedrag en leiders helpen transparant, open te zijn.”

Wim de Water

29 september 2022

Gezocht: secretaris met SEM-hart

Heb jij hart voor slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag in de kerk of op het werk? Vind jij het belangrijk dat leidinggevenden in evangelische gemeentes en organisaties betrouwbare en controleerbare leiders zijn of worden? Sta je bekend als een Pietje precies? Heb jij een juridische achtergrond en ervaring als bestuurssecretaris? Dan hebben wij een mooie functie voor je. Wij zijn Stichting Evangelisch Meldpunt. Wij zijn SEM.

Waarom zou je dit willen doen?

Om gelijk met de deur in huis te vallen: we kunnen je helaas geen betaalde functie aanbieden als bestuurssecretaris. Wel krijg je van ons een onkosten- en reisvergoeding. Waarom zou je bij ons willen aanschuiven? Omdat je bij SEM veel kunt betekenen voor anderen. En omdat je deel mag uitmaken van een organisatie die voor een groot deel werkt met vrijwilligers. Mannen en vrouwen die er voor de volle honderd procent voor gaan.

Ook wij als SEM-bestuurders voelen ons sterk betrokken. Niet alleen op wat we doen als stichting, maar ook op elkaar. Wij doen onze taken, maar we nemen net zo goed de tijd om eens een goed gesprek met elkaar te hebben of een keer gezellig samen uit eten te gaan.

Hoeveel tijd?

Kun je een SEM-secretaris zijn naast je gewone baan of als je al een redelijk volle agenda hebt? Ja hoor! Wij schatten dat je niet meer dan twee tot vier uur per week hoeft uit te trekken voor ons. We hebben als bestuur zes tot acht vergaderingen per jaar. De meeste kun je gewoon volgen achter je laptop. Ook zijn er vier tot zes live bijeenkomsten per jaar.

Welke taken?

Je hebt als secretaris verschillende taken.

Zoals:

 • agenda’s en roosters maken voor het bestuur
 • het opstellen van een beleidsplan, een begroting (samen met onze penningmeester), een werkplan en een jaarverslag
 • het lezen van elke punt en komma in statuten en klachtenregelingen en advies geven over de inhoud

Zit je alleen achter je computer? Nee, zeker niet. Je vergadert met het bestuur, maar je hebt net zo goed regelmatig contact met verschillende onderdelen van SEM en met de deelnemers. Zo kun je op de jaarlijkse SEM-bijeenkomsten veel mensen persoonlijk leren kennen. Ook doe jij de communicatie met de buitenwacht, zoals bijvoorbeeld Veiligekerk.nl of andere kerkelijke meldpunten. 

Zin om bij ons aan te schuiven?

Mail onze voorzitter Rita Buijs via [email protected] als deze taak op je lijf is geschreven. Je mag een CV meesturen of net zo handig: een linkje geven naar je LinkedIn-profiel. Heb je een vriend of vriendin voor wie deze vacature perfect zou zijn? Wil je hem of haar dan tippen? Bedankt alvast!

31 januari 2022

6 Lessen van The Voice voor de kerk

6 lessen die de kerk kan leren van de grensoverschrijdende situaties bij The Voice.

Read more

5 juli 2021

Vacature: Penningmeester (m/v)

Het SEM-bestuur zoekt een penningmeester.

Naast het kunnen uitvoeren van de typische zaken als

 • het opstellen en bewaken van de begroting,
 • het (laten) innen van de deelnemersbijdragen, 
 • het doen van betalingen namens de stichting, 
 • het opstellen van een jaarrekening
 • en het laten controleren van de financiële administratie en de jaarrekening

zoekt SEM een bestuurslid die goed bekend is met de evangelische wereld en het liefst deze ook representeert. Een bestuurslid bij SEM weet digitaal, ‘in de cloud’, te werken en neemt proactief en zelfstandig zijn rol als penningmeester waar.

Voor de uitvoering wordt samengewerkt met een boekhouder. De rol van penningmeester hoeft in die zin geen zware extra belasting te zijn.

We vergaderen ongeveer 6 avonden per jaar. Daarnaast hebben we ongeveer 2 x per jaar ontmoetingen met medewerkers/vrijwilligers.