Wie zijn wij?

Iedereen die deel uitmaakt van SEM

SEM is als Stichting Evangelisch Meldpunt hét netwerk van alle deelnemers, professionals en vrijwilligers die willen bijdragen aan veiligere kerken en organisaties binnen de volle breedte van de evangelische beweging.

Onze missie

SEM is in het leven geroepen om leidinggevenden te ondersteunen in betrouwbaar en transparant leiderschap en slachtoffers recht te doen bij grensoverschrijdend gedrag. Wij geven hier vorm aan door:

ill_circle

Onafhankelijk onderzoek
De mogelijkheid te bieden om een klacht in te dienen over grensoverschrijdend gedrag

De mogelijkheid bieden om een klacht hyperlink in te dienen over grensoverschrijdend gedrag

ill_leaf

Trainingen
Het trainen van leiders in gemeenten/kerken en christelijke organisaties 

ill_compass

Toerusten
Het toerusten van gemeente-/ kerkleden over betrouwbaar en transparant leiderschap 

Wij zijn:

Vertrouwenspersonen
Professionals die werkzaam zijn binnen de hulpverlening. Een vertrouwenspersoon:

 • biedt een luisterend oor aan de melder;
 • bemiddelt tussen melder en betrokkenen;
 • adviseert bij het indienen van een klacht;
 • begeleidt tijdens de klachtenbehandeling; 
 • helpt bij het doen van aangifte bij justitie.

Dit alles alleen voorzover de melder dit zelf wenst.

Klachtencommissie
Professionals die voornamelijk werkzaam zijn op het juridische vlak. Een klachtencommissielid:

 • beoordeelt de grond van de klacht; 
 • hoort en wederhoort betrokkenen;
 • rapporteert naar het bevoegde gezag.

De klachtenregeling zorgt voor een adequate afhandeling van een melding.


Bestuur & projectmedewerker
Bestuursleden die de organisatie van de stichting adequaat willen aansturen. Een bestuurslid:

 • werkt aan de missie van de stichting;
 • onderhoudt contact met de deelnemers; 
 • stelt leden van de klachtencommissie aan;
 • bevordert de deskundigheid van de VP's;
 • stelt beleidsplannen en begrotingen vast.  

Tom Vroon, voorzitter
Rie Eland, secretaris
Berend de Wit, penningmeester
Jonathan Zeijl, meldpunt & vertrouwenspersonen
vacant, PR & voorlichting
vacant, algemeen bestuurslid

Onze projectmedewerker Karin Somhorst staat in dienst van SEM en alle deelnemers.

Onze historie 

Ontstaan
Begin 2001 neemt de Evangelische Alliantie het initiatief voor de oprichting van Stichting Gedragscode Leidinggevenden. De SGL is een vervolg op de in 1999 door de EA vastgestelde ‘Gedragsregels voor leidinggevenden in kerken en gemeenten’. Deze komen tot stand na enkele ernstige incidenten in evangelische gemeenten en organisaties in Nederland.

Verbreding
De plannen voor de SGL zijn in 2001 besproken met de deelnemende kerken, gemeenten en organisaties van de EA. Het initiatief wordt inmiddels mede gesteund en aanbevolen door twee andere koepelorganisaties: de EZA (Evangelische Zendingsalliantie) en de FEO (Federatie Evangelische Zorg-Organisaties).

Verdieping
De stichting wordt op 29 november 2002 officieel opgericht. Het telefonische SGL-meldpunt en de SGL-klachtencommissie zijn op 1 juli 2003 van start gegaan. In de eerste jaren is door het bestuur gewerkt aan de verfijning van de Gedragscode en het uitwerken van de verschillende noodzakelijke procedures. In juni 2007 is de definitieve versie van de Gedragscode voor Leidinggevenden vastgesteld tijdens een deelnemersbijeenkomst.

Vernieuwing
Begin 2019 start SGL met een rebranding dat leidt tot een nieuwe naam, namelijk Stichting Evangelisch Meldpunt. In november 2019 wordt deze vernieuwing in de deelnemersbijeenkomst bekendgemaakt. SEM profileert zich meer als meldpunt binnen de volledige breedte van de evangelische wereld.