← Terug naar Nieuws

SEM spreekt binnenkort met het WODC. Dat is naar aanleiding van een WODC-onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen kerken en andere religieuze gemeenschappen. Het WODC is een onafhankelijk kennisinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Doel van het onderzoek is om de zorg aan slachtoffers te verbeteren.

De overheid besteedt steeds meer aandacht aan dit onderwerp. Zo besprak het parlement onder andere al de rapportages over misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk en bij de Jehova's Getuigen. Tegelijkertijd blijkt dat wetenschappelijk onderzoek bijna ontbreekt naar het voorkomen van misbruik en naar de vraag hoe structuur, patronen en regels binnen een religieuze gemeenschap van invloed zijn op de omgang met het misbruik en de aangifte bereidheid.

Het WODC wil daarom onderzoeken:
• wat binnen religieuze gemeenschappen de visie is op misbruik en hoe daar mee wordt omgegaan.
• hoe vaak grensoverschrijdend gedrag feitelijk voorkomt.
• welke hulpvraag slachtoffers hebben.
• hoe de omgang is met de slachtoffers en welke hulpverlening ze krijgen.