1 oktober 2020

Vernieuwde klachtenregeling SEM nu online.

Hij hing al even in de lucht, maar nu is hij ook echt in te zien: de herziene klachtenregeling van SEM. Waar nodig is de terminologie iets aangepast en vereenvoudigd. 

Voorzitter Rita Buijs over de herziene regeling:

Wanneer er een klacht is, is het van het grootste belang deze zorgvuldig te behandelen. De klager en beklaagde moet weten wat hij/zij te wachten staat. Het onderlinge vertrouwen is tenslotte geschonden en men moet kunnen vertrouwen op een zorgvuldige behandeling. Een actuele klachtenregeling hoort daarbij en is een belangrijk onderdeel van SEM.  Daarom ben ik dankbaar dat deze regeling weer actueel gemaakt is. Dit past in de lijn die ingezet is om onze organisatie, die groeit in aantal deelnemers, ook te versterken in kwaliteit.”

U kunt de nieuwe klachtenregeling hier downloaden.

17 september 2020

Veiligekerk.nl gelanceerd!

Een samenwerking van kerkelijke meldpunten, koepels en christelijke hulp- en onderwijsorganisaties lanceren vandaag het online platform veiligekerk.nl
Hier wordt slagkracht tegen seksueel misbruik in de kerk vergroot.

Read more

18 juni 2020

Veiligheid in kleine kring

Hoe ziet kerk-zijn er uit de komende tijd? Dat is een vraag waar veel over gedacht wordt. In dat nieuwe normaal mag en moet er ook (nieuwe) aandacht zijn voor veiligheid. SEM geeft 5 tips voor veilig kerk-zijn in het nieuwe normaal van kleine kringen.

Read more

8 juni 2020

Maak kennis met onze nieuwe voorzitter.

Het bestuur van SEM heeft een nieuwe voorzitter. Wie is deze vrouw en wat kunnen we onder haar leiding verwachten bij SEM? Een kort interview met Rita Buijs-Ballast.

Zou je wat meer over jezelf en je achtergrond willen vertellen? 

Ik ben 55 jaar. Getrouwd en moeder van twee volwassen zoons. Ik woon in Amersfoort. Ik ben opgegroeid in Dalen, Drenthe, in een gereformeerd (synodaal) gezin. Mijn vader was landbouwer en moeder een onderwijzeres, allebei maatschappelijk betrokken en actief in het kerkenwerk.

Na de middelbare school ben ik Theologie gaan studeren. Eerst in Apeldoorn en voor mijn doctoraal in Kampen.

Ik heb altijd gewerkt als geestelijk verzorger, eerst in de gehandicaptenzorg later in diverse verpleeghuizen. Op dit moment werk ik als predikant/geestelijk verzorger in zorgcentrum Theodotion in Laren.

Naast mijn werkzaamheden als geestelijk verzorger ben ik de afgelopen 15 jaar betrokken geweest bij diverse besturen. O.a. voor het PCBO in Amersfoort ben ik 8 jaar lang bestuurlijk verantwoordelijk geweest voor Identiteit en Personeelsbeleid.

En 6 jaar ben ik actief geweest als ouderling bij onze eigen kerk, De Hoeksteen in Amersfoort.

Waarom wil jij je inzetten voor SEM, Hét Evangelisch Meldpunt?

Ik heb in mijn werk veel gesprekken met mensen die al een heel leven achter zich hebben. En dan hoor je welk een gigantische impact het op mensen heeft als betrouwbaarheid en veiligheid geschaad worden. Zeker in een voor mensen belangrijke plek als hun eigen kerkelijke gemeente.

Tekst loopt door onder de foto.

Foto van voorzitter Rita Buijs

Rita Buijs: "Het staat of valt met het besef dat we prachtige dingen in ons hebben en ook nare dingen."

Ik wil graag mijn steentje bijdragen om een plek te faciliteren waar mensen met hun verhaal heen kunnen en gemeenten te ondersteunen in het werken aan een klimaat van betrouwbaarheid en veiligheid.

Hoe zou je dat klimaat volgens jou het beste kunnen vormgeven?

Het staat of valt met het besef dat we prachtige dingen in ons hebben en ook nare dingen. Eerlijk naar jezelf en de organisatie kunnen kijken en dat leren, om ook bij elkaar dingen aan de orde te stellen. Feedback durven geven.

Daarbij is het belangrijk om goed bekend te zijn met onze gedragsregels. Zowel voor mensen die een rol hebben in leiderschap als voor gewone leden moet helderheid zijn over de omgangsvormen. En er moet een veilige plek zijn waar je kunt melden als die veiligheid in jouw beleving in de gemeente ontbreekt.

Waar ga jij je vooral op richten?

Ik heb gemerkt dat er al heel veel staat. De klachtencommissie, het meldpunt, vertrouwenspersonen, een projectmedewerker voor voorlichting, ze zijn er en ze weten wat er van hen verwacht wordt. Ik zie het als mijn taak om met het bestuur de randvoorwaarden voor een goede uitvoering van taken te bewaken én ons als meldpunt zichtbaarder te maken en te blijven bij de aangesloten gemeenten en organisaties. Daarbij hoort ook een nog betere informatievoorziening om ook preventief in gemeenten aandacht te geven aan de veilige kerk.