← Terug naar Nieuws

Karin Somhorst, projectmedewerker van SEM, was zaterdag 27 januari namens SEM gastspreker op de conferentie ‘Hoop voor Vlaanderen’ in Brussel. Ze deed dat op uitnodiging van de Evangelische Alliantie Vlaanderen. Ze sprak over een ‘Een veilige kerk voor iedereen’. Daarna gaf ze een workshop, waarbij conferentiebezoekers vanuit een praktijksituatie met elkaar spraken over de aanpak van mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen een kerkgemeenschap.
De reacties van deelnemende gemeenteleiders waren zeer positief. Het zette hen zeker aan het denken. Dat het dringend nodig is ook in Vlaanderen dit soort onderwerpen op de agenda te zetten, werd onderstreept door een recent uitgezonden documentairereeks op Canvas: ‘Godvergeten’. Dat is een indringende serie over misbruik in de Katholieke Kerk. In januari was de serie ook te zien op de Nederlandse tv (NPO-plus en KRO/NCRV).
Op de conferentie ‘Hoop voor Vlaanderen’ werd ook het startschot gegeven voor de
website www.veiligekerk.be. Een meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag van
gemeenteleiders en -leden. Een groep professionals zorgt hier voor de eerste opvang van de melders.
De contacten met onze zuiderburen zijn gelegd en we hopen in de toekomst elkaar vaker te
spreken en ontmoeten. Zodat we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen steunen.