← Terug naar Nieuws

Als SEM-bestuur willen we kijken of we nog meer kunnen optrekken met twee christelijke meldpunten voor grensoverschrijdend gedrag in de kerk. Voor we daarin verdere stappen zetten, vinden we het wel belangrijk om jullie mening hierover te peilen. Zeker omdat het meldpunten zijn met een andere kerkelijke achtergrond.

Vul direct een peiling in, of lees eerst nog even verder.

Op 25 januari hadden we met de besturen van de meldpunten een gesprek. Dat was met:

  • Veilige Kerk ( Stichting die gaat over beheer van veiligekerk.nl, een website waarin we al samenwerken)
  • Meldpunt SMPR (Seksueel Misbruik in Pastorale - en Gezagsrelaties - de PKN is hierbij aangesloten)
  • Meldpunt Misbruik (vooral voor kleine gereformeerde kerken).

We bespraken tijdens die bijeenkomst hoe we als organisaties werken, welke uitdagingen we hebben en of meer samenwerken sowieso mogelijk is. Tijdens die middag bleek dat we allemaal zeker kansen zien om meer met elkaar op te trekken.

Zo kun je denken aan:

  • samenwerken op het gebied van voorlichting en het voorkomen van misbruik. (Goed om te weten: Veilige Kerk kreeg van de overheid al een subsidie om voorlichting en preventie verder te ontwikkelen)
  • één loket maken voor alle slachtoffers van misbruik in de kerk (uit welke kerk iemand ook komt)
  • gemeenschappelijke trainingen organiseren voor interne vertrouwenspersonen (nu al volgen vertrouwenspersonen geregeld trainingen bij andere meldpunten)
  • meer samenwerken als klachtencommissies

Wil je ook meepraten over grotere samenwerking van SEM met deze meldpunten of heb je vragen hierover? Vul in elk geval het formulier in, bij voldoende animo zullen we in april ook een online gesprek organiseren.