Deelnemer worden

Word deelnemer en maak je gemeente, kerk of organisatie een veilige(re) omgeving

Deelnemen aan SEM is deel worden van een netwerk dat in teken staat van persoonlijke veiligheid. Met aanmelden zeg je dat gezag geen positie is van macht, maar de mogelijkheid is om van positieve invloed te zijn op je omgeving. 

sem-netwerk

Waarom deelnemen?

Als gemeente, kerk of organisatie is het prettig om preventief aan het werk te gaan en te kunnen rekenen op een meld- en adviespunt (MAP) rondom machtsmisbruik op geestelijk, seksueel en financieel gebied. Deze deelnemers zijn jou voorgegaan.

Deelnemers sluiten zich bij SEM aan om de volgende redenen:

 

pilaar1

Ondersteunend netwerk
De verbinding met een ondersteunend netwerk van professionals en mededeelnemers.

pilaar2

Toegankelijk meld- en adviespunt
Een toegankelijk en adequaat meld- en adviespunt (MAP) waar slachtoffers en betrokkenen altijd bij professionals terecht kunnen voor hulp en advies.

pilaar3

Onafhankelijk onderzoek
Een onafhankelijk en deskundig onderzoek in het geval van een klacht.

Doe een aanvraag voor jouw gemeente, kerk of organisatie:


of bel 085 - 488 14 49 (binnen kantooruren)

Veelgestelde vragen

De gedragscode voor leidinggevenden is waarop leidinggevenden in hun kerk, gemeente of organisatie aanspreekbaar zijn,opdat aan ieder bekend is 'hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods' (1 Timotheüs 3:15). Wanneer een leidinggevende deze gedragscode niet naleeft en hierop niet aanspreekbaar is door derden, kan een gedupeerde een klacht indienen bij SEM. De toetsing van de klacht vindt plaats volgens de SEM-klachtenprocedure. Deze gedragscode vormt dan ook een geheel met de klachtenregeling en de toelichting op de klachtenregeling.

Aanmelden kan via ons digitaal invulformulier. Vele kerken en organisaties zijn u voorgegaan. Het bestuur heeft zich voorgenomen om na het ontvangst van de aanmelding binnen vier weken een reactie te geven op de aangeleverde stukken. Het kan gebeuren dat er om aanvullende informatie wordt gevraagd mochten de aangeleverde stukken aanleiding geven daartoe. Zie Deelnemer worden voor meer informatie.

De deelnemersbijdrage is mede afhankelijk van de grote van de gemeente of organisatie. Er is ook een jaarlijkse verhoging gaande tot 2025 om te komen tot een begroting die de professionalisering kan dragen. Voor het overzicht kunt u de deelnemersbijdrage downloaden.

Wanneer iemand een vermoeden of klacht heeft van grensoverschrijdend gedrag dan is het van belang dat de gemeente/ kerk of organisatie deelnemer is bij SEM. In dat geval is er namelijk een Interne Vertrouwenspersoon (IVP) die als eerste aanspreekpunt dient. IVP’s zijn door SEM getraind om adequaat met deze situaties om te gaan. In eerste instantie zal wanneer mogelijk de situatie aan het bevoegd gezag van de gemeente/ kerk of organisatie voorgelegd worden. Bij een vermoeden of klacht kan er ook direct een klacht ingediend worden die door de klachtencommissie behandeld zal worden. Er volgt een beoordeling die aan het bevoegd gezag overhandigd wordt. Of er uiteindelijk juridische stappen genomen worden, ligt bij de slachtoffer of diens wettelijk vertegenwoordiger. Lees hier meer over de klachtenprocedure.

Het inlichten van de gemeente- en kerkleden of betrokken binnen uw organisatie is het beste aan u zelf toevertrouwd. Een aankondiging door de leiderschap creëert het meeste vertrouwen en het meeste draagvlak. Wij denken natuurlijk graag mee. Lees er meer over bij Deelnemer worden of neem contact met ons op.

In alle gevallen kun je (anoniem) bellen met het meld- en adviespunt (MAP) om je gedachten en gevoelens te delen. De vertrouwenspersonen helpen je verder met welke stappen je zou kunnen nemen.Bellen met MAP voor raad en hulp kan altijd via085 488 1440. Dit gesprek zelf heeft geen juridische consequenties. Wat betekent deelnemen voor onze gemeente/ kerk of organisatie? Deelnemen aan SEM brengt de verbinding met een professioneel netwerk, een toegankelijk meld- en adviespunt (MAP) en een adequate klachtenbehandeling. In het informatiepakket vindt u welke kosten hieraan verbonden zijn, vraag dit hier aan. SEM verzorgt hiernaast ook voorlichtingen, trainingen van de Interne Vertrouwenspersonen (IVP), info-avonden en workshops. Ga naar Veilige Omgeving voor meer informatie.

Betrokken blijven bij SEM kunt u door zich aan te melden voor een nieuwsbrief. Er gaat een nieuwsbrief uit wanneer er relevante zaken gemeld kunnen worden die uw gemeente/ kerk of organisatie ondersteunen om een veilige plek te worden. Ook bent u van harte uitgenodigd op onze deelnemersbijeenkomsten. U ontvangt hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Wij zien uit om u te ontmoeten.