Veilige omgeving

Preventief werken aan een veilige omgeving

SEM gelooft in en wil werken aan een wereld waar gemeenten, kerken en organisaties een voorbeeld zijn van transparant leiderschap en een open cultuur. Om dat te bereiken zijn samenwerking en toerusting essentieel. 

kids

Hoe een veilige(re) omgeving worden? 

Een veilige gemeente, kerk of organisatie word je niet binnen een dag. Dat kost tijd. Je kunt als leiders wél stappen ondernemen om een cultuur te creëren van openheid en transparantie.

Dat is de basis om het onderwerp bespreekbaar te maken en preventief beleid te voeren. De volgende 11 stappen dienen als een algemene richtlijn om een veilige omgeving te creëren. 

 1. Zet het onderwerp op de agenda
 2. Stel omgangsregels vast
 3. Voer een gedragscode in
 4. Maak een risicoanalyse
 5. Stel een Interne Vertrouwenspersoon (IVP) aan
 6. Voer een zorgvuldig aanstellingsbeleid
 7. Maak melden mogelijk
 8. Informeer de vrijwilligers
 9. Creëer en behoud een veilige omgeving
 10. Maak gebruik van de klachtenregeling
 11. Informeer alle betrokkenen

Hoe toegerust aan het werk? 

ill_circle

Kennismaking
Maak als gemeente/ kerk of christelijke organisatie kennis met ons.

Voorbeeld: 
Voorlichting aan leidersteam 
Deze voorlichting is er op gericht om vrijblijvend kennis te maken met SEM. De (aspirant)deelnemer wordt ingelicht over het deelnemen aan SEM en over hoe er stappen gemaakt kunnen worden om een veilige kerk te worden, te zijn en te blijven. 
ill_leaf

Trainingen
Train de leiders in uw gemeente/ kerk of christelijke organisatie.

Voorbeeld: 
Training van Interne Vertrouwenspersonen
Deze training is bestemd voor Vertrouwenspersonen die in kerken/gemeenten zijn aangesteld om mensen met een vraag, klacht of vermoeden van grensoverschrijdend gedrag een eerste opvang te verlenen.

ill_compass

Cursussen
Licht gemeente- / kerkleden in over betrouwbaar en transparant leiderschap. 

Voorbeeld: 
Cursus Een Veilige Kerk
Deze training is er op gericht om je als kerk/ gemeente bewust te worden van en verantwoordelijkheid te nemen voor een veilig klimaat in de gemeente.

Wat te doen bij misbruik? 

Wat kun je als leidersteam, als bestuur of kerkenraad, doen wanneer er sprake is van grensoverschrijdend gedrag? Ook al zie je dat in alle facetten van het gemeenteleven er bewust omgegaan wordt met veiligheid, er kan zich altijd een situatie voordoen waarin je als leidersteam adequaat moet optreden. Wat kun je in dat geval het beste doen? Er zijn dertien stappen die genomen kunnen worden om met deze situatie om te gaan, van voorbereiden, melding maken tot aan het zorgen van een goede afsluiting. Raadpleeg SEM voor advies en ondersteuning. Bel 085 - 488 14 49 (binnen kantooruren) of vul ons contactformulier in.