← Terug naar Nieuws

Wim de Water (64) uit Zwolle is sinds 1 december 2022 bestuurslid en coördinator van de SEM-vertrouwenspersonen. Zijn grote wens voor SEM  over vijf jaar: “Dat vooral alle kerken en ook veel christelijke organisaties bij ons zijn aangesloten en iedereen de weg weet naar een vertrouwenspersoon.”

Wim werkt in het dagelijks leven als missionair werker bij het Leger des Heils in Zutphen en is binnen die organisatie een interne vertrouwenspersoon. Hij kerkt samen met zijn vrouw in de Vineyardgemeente in Amersfoort. “De hele Voice-kwestie, waarbij diverse medewerkers schuldig bleken aan grensoverschrijdend gedrag met kandidaten, maakte mij nog meer bewust van het feit dat vertrouwenspersonen ook nodig zijn in kerken en organisaties.  Tijdens een congres van de Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen vroeg ik mij af hoe binnen kerken en christelijke organisaties één en ander is geregeld rond vertrouwenspersonen.”

Ter plekke kwam hij een oud-collega tegen die hem op het spoor van SEM zette. “Ik kende de organisatie niet, maar zij was vertrouwenspersoon bij SEM en vertelde me er alles over. Ik had gelijk zoiets van: daar wil ik iets voor gaan doen. Zeker omdat ik uit eigen ervaring weet dat gemeenteleden die met grensoverschrijdend gedrag te maken krijgen vaak erg onthand zijn. Ze weten in veel gevallen niet wat ze moeten doen, waar ze terecht kunnen. Wat ook meetelt: niet iedereen herkent grensoverschrijdend gedrag gelijk. Het gaat over zoveel meer dan seksualiteit. Denk ook aan manipulatie en intimidatie.”

Zijn plan was vertrouwenspersoon bij SEM te worden. Maar dat liep toch even anders: “Ik kreeg na het opsturen van mijn CV de vraag of ik niet bestuurslid wilde worden en coördinator van de SEM-vertrouwenspersonen. Die taken neem ik graag op me.”

Hij hoopt de komende jaren vooral mee te helpen om SEM bekender te maken. “Ik vermoed dat er namelijk nog veel onontgonnen gebied te ontdekken is. Zelfs bij kerken en organisaties die al aangesloten zijn bij SEM. Een groot aantal kerken en organisaties heeft dit punt volgens mij nog niet goed op de agenda staan. Weet elk gemeentelid dat er bijvoorbeeld vertrouwenspersonen zijn?”

Wim belooft zich met hart en ziel in te zetten voor zijn nieuwe taak. Dat doet hij vooral vanuit een ‘enorm rechtvaardigheidsgevoel’. “Ik kan niet tegen onrecht. Als we Jezus willen volgen, moeten we iets doen tegen overschrijdend gedrag en leiders helpen transparant, open te zijn.”

Wim de Water