← Terug naar Nieuws

Het SEM-bestuur zoekt een penningmeester.

Naast het kunnen uitvoeren van de typische zaken als

  • het opstellen en bewaken van de begroting,
  • het (laten) innen van de deelnemersbijdragen, 
  • het doen van betalingen namens de stichting, 
  • het opstellen van een jaarrekening
  • en het laten controleren van de financiële administratie en de jaarrekening

zoekt SEM een bestuurslid die goed bekend is met de evangelische wereld en het liefst deze ook representeert. Een bestuurslid bij SEM weet digitaal, ‘in de cloud’, te werken en neemt proactief en zelfstandig zijn rol als penningmeester waar.

Voor de uitvoering wordt samengewerkt met een boekhouder. De rol van penningmeester hoeft in die zin geen zware extra belasting te zijn.

We vergaderen ongeveer 6 avonden per jaar. Daarnaast hebben we ongeveer 2 x per jaar ontmoetingen met medewerkers/vrijwilligers.