← Terug naar Nieuws

Non-profit organisaties (NGO) die zich inzetten voor de aanpak van maatschappelijke, sociale of wetenschappelijke problemen, hebben vaak een aureooltje boven zich en dat kan onethisch gedrag in de hand werken. Zo stellen vier onderzoekers van de Erasmus Universiteit en de Universiteit van Texas in een pas verschenen wetenschappelijk artikel in Sage Journals.

Het zogenoemde halo-effect ontstaat als mensen (waaronder werknemers en vrijwilligers) één positief aspect van een organisatie zien (bijvoorbeeld de missie) en vanuit dat perspectief de hele organisatie als moreel goed ervaren. Terwijl dit in werkelijkheid niet zo hoeft te zijn. De organisatie wordt eigenlijk opgehemeld, verheerlijkt.

Dat je je als NGO belangeloos inzet voor de samenleving heeft iets heel moois. Maar brengt het risico met zich mee dat onethisch gedrag niet herkend wordt Er kunnen ethische blinde vlekken ontstaan in je organisatie. Als er bijvoorbeeld sprake is van misbruik, wordt dat vaak niet geloofd, gerechtvaardigd of onder het tapijt geveegd door de leiding.

Zanger Matt Redman (10.000  redenen) ondervond dit bij een christelijke organisatie toen hij te maken kreeg met misbruik: “Veel mensen, waaronder mijn vrouw en ik, deden eerder al melding van misbruik, maar werden niet gehoord, aan het twijfelen gebracht of betutteld.”

Hele artikel lezen (Engels)

figuur uit het artikel.