9 november 2023

Regionale trainingen Interne Vertrouwenspersonen

Deze regionale eendaagse trainingen zijn bestemd voor vertrouwenspersonen (IVP) die in
kerken/gemeenten zijn aangesteld om mensen met een vraag, klacht of vermoeden van
grensoverschrijdend gedrag eerste opvang te verlenen.

Interesse? Laat het weten. Het aanmeldformulier stuur je naar [email protected].

Data en plaats.
De trainingsdag wordt aangeboden op

 • 15 december 2023 Regio Noord (Meppel)
 • 10 februari 2024 Regio Midden
 • 12 april 2024 Regio West

Je kan een van deze data kiezen op het inschrijfformulier.
Tijd: 9:30 – 16:00 uur

Kosten: € 145,- per persoon, per trainingsdag. Inclusief koffie/thee en lunch (dieetwensengraag doorgeven).

Programma
Op deze trainingsdag zal het opstarten als interne Vertrouwenspersoon centraal staan. Wat
heb je nodig om deze rol goed te kunnen vervullen?
De volgende onderwerpen zullen we behandelen:

 • De positie van de vertrouwenspersoon in jouw gemeente; verantwoording, rapportage en ondersteuning.
 • Welke praktische zaken moeten we regelen? Denk aan tijd, budget, vertrouwelijke verslaglegging, communicatie naar de gemeente.
 • Waar liggen mijn grenzen en hoe kan ik doorverwijzen?
 • Omgaan met grenzen aangeven en de verwachtingen van anderen.
 • De Routekaart van SEM: welke vragen kom ik tegen en welke stappen zijn mogelijk.

We zullen een deel van de dag besteden aan het vergroten van kennis die bruikbaar en
noodzakelijk is. Daarnaast zullen we meer aandacht besteden aan communicatieve
vaardigheden.
Na deze training ontvang je toegang tot diverse artikelen en materialen met informatie en
om mee aan de slag te gaan.

Webinars
Deze training wordt aangevuld met 3 webinars die in de komende maanden worden
aangeboden. De kosten voor deze webinars zijn inbegrepen bij de kosten voor deze training.
De volgende onderwerpen zullen we behandelen in de webinars:

 • De dynamiek rondom seksueel geweld: inzicht verwerven.
 • Daderkennis en hulp aan daders.
 • De rol van vergeving en/of verzoening.
 • Het effect van misbruik in je gemeente in kaart brengen en aanzet tot een
 • gemeente-brede aanpak.
 • Zelfzorg voor de IVP.

Niet iets voor jou, maar wel voor iemand die je kent in je gemeente? Stuur dit door! Alvast bedankt.

9 november 2023

Investeren in een sterkere organisatie.

Je hebt het misschien gezien op de facturen voor dit jaar. We verhogen dit jaar de deelnemersbijdragen. Dat is een bewuste keuze. Want het extra geld dat we daarmee binnenkrijgen, hebben we hard nodig om slachtoffers van misbruik nog beter te kunnen helpen. We merken dat er door alle ontwikkelingen in kerk en maatschappij meer dan ooit een grote behoefte is aan een goed meldpunt.

Hoe versterken we onze organisatie? Dat doen we door:

 • Alleen nog gebruik te maken van betaalde freelance vertrouwenspersonen, die gecertificeerd zijn bij de LVV. Dat is de landelijke vereniging voor vertrouwenspersonen;
 • een freelancer in te schakelen voor het schrijven van onze nieuwsberichten;
 • een beter secretariaat op te zetten.

Waarschijnlijk komt de verhoging van de deelnemersbijdrage niet helemaal als een volslagen verrassing. We meldden al in 2019 dat we dit stapje voor stapje zouden gaan doen over een periode van vijf jaar. In coronatijd vonden we het niet passend om de bijdrages te verhogen, maar nu gaan we daar alsnog mee door.

Wil je weten hoeveel jouw gemeente dit jaar betaalt? Check het vernieuwde overzicht deelnemersbijdrage bij de downloads op onze website.

Binnenkort krijg je ook meer informatie van ons over een aantal belangrijke ontwikkelingen die gaande zijn.

Heb je vragen, mail ons: info@wijzijnsem.nl

30 april 2023

Nieuw bestuurslid Wim de Water: “Ik kan niet tegen onrecht.”

Wim de Water (64) uit Zwolle is sinds 1 december 2022 bestuurslid en coördinator van de SEM-vertrouwenspersonen. Zijn grote wens voor SEM  over vijf jaar: “Dat vooral alle kerken en ook veel christelijke organisaties bij ons zijn aangesloten en iedereen de weg weet naar een vertrouwenspersoon.”

Wim werkt in het dagelijks leven als missionair werker bij het Leger des Heils in Zutphen en is binnen die organisatie een interne vertrouwenspersoon. Hij kerkt samen met zijn vrouw in de Vineyardgemeente in Amersfoort. “De hele Voice-kwestie, waarbij diverse medewerkers schuldig bleken aan grensoverschrijdend gedrag met kandidaten, maakte mij nog meer bewust van het feit dat vertrouwenspersonen ook nodig zijn in kerken en organisaties.  Tijdens een congres van de Landelijke Vereniging Vertrouwenspersonen vroeg ik mij af hoe binnen kerken en christelijke organisaties één en ander is geregeld rond vertrouwenspersonen.”

Ter plekke kwam hij een oud-collega tegen die hem op het spoor van SEM zette. “Ik kende de organisatie niet, maar zij was vertrouwenspersoon bij SEM en vertelde me er alles over. Ik had gelijk zoiets van: daar wil ik iets voor gaan doen. Zeker omdat ik uit eigen ervaring weet dat gemeenteleden die met grensoverschrijdend gedrag te maken krijgen vaak erg onthand zijn. Ze weten in veel gevallen niet wat ze moeten doen, waar ze terecht kunnen. Wat ook meetelt: niet iedereen herkent grensoverschrijdend gedrag gelijk. Het gaat over zoveel meer dan seksualiteit. Denk ook aan manipulatie en intimidatie.”

Zijn plan was vertrouwenspersoon bij SEM te worden. Maar dat liep toch even anders: “Ik kreeg na het opsturen van mijn CV de vraag of ik niet bestuurslid wilde worden en coördinator van de SEM-vertrouwenspersonen. Die taken neem ik graag op me.”

Hij hoopt de komende jaren vooral mee te helpen om SEM bekender te maken. “Ik vermoed dat er namelijk nog veel onontgonnen gebied te ontdekken is. Zelfs bij kerken en organisaties die al aangesloten zijn bij SEM. Een groot aantal kerken en organisaties heeft dit punt volgens mij nog niet goed op de agenda staan. Weet elk gemeentelid dat er bijvoorbeeld vertrouwenspersonen zijn?”

Wim belooft zich met hart en ziel in te zetten voor zijn nieuwe taak. Dat doet hij vooral vanuit een ‘enorm rechtvaardigheidsgevoel’. “Ik kan niet tegen onrecht. Als we Jezus willen volgen, moeten we iets doen tegen overschrijdend gedrag en leiders helpen transparant, open te zijn.”

Wim de Water