← Terug naar Nieuws

Kerkelijke meldpunten, koepels en christelijke hulp- en onderwijsorganisaties lanceren vandaag het online platform Veiligekerk.nl. Hiermee vergroten ze de slagkracht van het bestaande werk rond het bestrijden van seksueel misbruik. Coördinator Ineke van Dongen: ‘Uniek aan dit project is de samenwerking van uiteenlopende christelijke organisaties. De meldpunten opereren niet langer alleen. Dat is heel krachtig.’

Veiligekerk.nl helpt kerken om grensoverschrijdend gedrag binnen de kerk en huiselijk geweld te (h)erkennen, voorkomen en aan te pakken.

Naast een website met materialen en routes naar hulpverleners, komt Veiligekerk.nl met campagnematige activiteiten richting kerkelijke netwerken en christelijke organisaties. Doel is om seksueel misbruik en huiselijk geweld blijvend bespreekbaar te maken in kerken en daarbuiten. Ook stimuleert Veiligekerk.nl leiders en kerkleden te werken aan preventie en veiligheid te waarborgen zodat misbruik gemeld kan worden.

Een kerk die niet wegkijkt
Voorzitter dr. Almatine Leene: ‘Ik weet uit eigen ervaring hoe het is als je er alleen voor staat en niet weet waar je hulp kunt zoeken. Een kerk is veilig als ze voorzorgsmaatregelen neemt door middel van protocollen, gesprekken en preken, direct maatregelen neemt als er wel iets plaatsvindt en zich ontfermt over het slachtoffer. Een veilige kerk is een kerk die niet wegkijkt.’

Op dit platform werken drie kerkelijke meldpunten samen. Om de redactie te voorzien van voeding vanuit èn feeling met de achterban, fungeert een klankbordgroep die bestaat uit vertegenwoordigers uit de breedte van christelijk Nederland.
De combinatie van vertegenwoordiging van christelijk Nederland èn de professionele kennis op het gebied van seksueel misbruik en huiselijk geweld versterkt het effect van de activiteiten van Veiligekerk.nl

Wie zijn er nog meer betrokken
Veiligekerk.nl bestaat uit een stuurgroep, een klankbordgroep en een comité van aanbeveling. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van drie kerkelijke meldpunten (Meldpunt Misbruik, SMPR en SEM). De klankbordgroep is een platform waar kennis, ervaringen, materialen en ontwikkelingen worden gedeeld. Deelnemers hiervan zijn onder andere hulporganisatie Tear, de Raad van Kerken, MissieNederland, de CHE, TU Kampen, PTHU, VPSG, Reformatorisch Meldpunt en Chris. Het comité van aanbeveling bestaat uit ds. mr. Hans van Ark, lid PS Gelderland, Hilde Bakker, senior adviseur huiselijk en seksueel geweld Kenniscentrum Movisie en dr. Renée Römkens, bijzonder hoogleraar Gender Based Violence aan de Universiteit van Amsterdam.

Betrokkenheid SEM
Namens SEM is onze projectmedewerker Karin Somhorst betrokken bij de stuurgroep van Veiligekerk.nl. Zij vormt die samen met twee coördinatoren van de andere betrokken meldpunten.

Jonathan Zeijl, bestuurslid Voorlichting over het nieuwe platform:
‘Voor SEM is Veiligekerk.nl een prachtig platform om met onze preventieve activiteiten mee samen te werken. Ook is het een goed portaal om gevonden te worden door evangelische groepen die aansluiting zoeken bij een meldpunt. Daarbij is de gezamenlijke uitstraling en de samenwerking met de klankbordgroep van grote meerwaarde. Er komt professionele en creatieve input en het creëert makkelijker landelijke aandacht voor veiligheid in de kerk. Die aandacht komt ook terecht in evangelische kringen. Daardoor ontstaat ook daar meer draagvlak voor preventie en een zorgvuldig meldproces. We zijn dan ook erg blij en dankbaar met deze samenwerking.’