Aanvragen

Start het proces om deel te nemen aan SEM

Deelnemen aan SEM is deel worden van een netwerk dat in teken staat van persoonlijke veiligheid. Met het aanvragen zeg je dat gezag geen positie van macht is, maar de mogelijkheid geeft om een positieve invloed te hebben op je omgeving.

stap1

Verzend dit online aanvraagformulier. Je krijgt van ons een bevestiging. Tip: Houd de financiële gegevens bij de hand.

stap2

Binnen 2 weken ontvang je de status van je aanvraag. Eventueel vragen we je om aanvullende informatie.

stap3

Na toekenning ontvang je van ons informatie om je deelname bij SEM in je gemeente, kerk of organisatie.

  Contactadres voor correspondentie
  Financieel contactadres voor facturen


  Laatste vragen


  JaNeeIn voorbereiding

  Zo ja, graag een kopie van deze regeling bijvoegen. Op deze wijze krijgt de SEM inzicht in de bestaande regelingen en hun werkingssfeer. Dit is o.a. van belang bij het informeren van klagers over de mogelijkheden om een officiële klacht in te dienen.


  Akkoord


  Gebruik je muis om in het veld hieronder je handtekening te zetten:


  Het bestuur van je organisatie, gemeente of kerk verklaart het volgende:
  1. Zich aan te melden als deelnemer bij de stichting en in te stemmen met doel, grondslag en beginselverklaring alsmede met de gevraagde deelnemersbijdrage.

  2. De Gedragscode voor leidinggevenden in kerken, gemeenten en organisaties te aanvaarden en intern bekend te maken als gedragscode voor zichzelf en voor allen die onder haar gezag functioneren in een vertrouwens- of gezagsrelatie jegens anderen.

  3. In te stemmen met de klachtenregeling van de stichting en de SGL-klachtencommissie te erkennen als bevoegde instantie voor het behandelen van klachten over seksueel misbruik, financieel misbruik, machtsmisbruik en manipulatie door leidinggevenden.

  4. Eventuele uitspraken en aanbevelingen van de klachtencommissie loyaal te willen opvolgen en hierover te rapporteren aan de klachtencommissie.

  5. Interne bekendheid te geven aan het landelijke meldpunt onder haar medewerkers, vrijwilligers, leden en/of deelnemers.

  Beëindiging deelnemerschap
  Het deelnemerschap van de SGL wordt telkens met 1 jaar verlengd en kan uitsluitend schriftelijk opgezegd worden uiterlijk 1 maand voor het einde van het kalenderjaar. Bij opzegging beëindigen wij het deelnemerschap per 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar.