SGL heet nu SEM

Stichting Gedragscode Leidinggevenden heeft met een nieuwe focus ook een nieuwe naam
pilaar3

Waarom SEM?

Het wordt steeds belangrijker om je organisatie, stichting of bedrijf op een herkenbare en aantrekkelijke manier te presenteren. Elke tijd vraagt om nieuwe vormen van communicatie. Zo ook deze tijd. De SGL heeft als Stichting Gedragscode Leidinggevenden, in ieder geval qua naam, het accent gelegd op het trainen van leiders in een kerkelijke gemeente en organisatie. De gedragscode was en is hierbij leidend. De SGL heeft een goede naam mogen krijgen in evangelicaal Nederland. Waarden als integriteit en betrouwbaarheid hebben hierin een grote rol gespeeld. 

Het afgelopen jaar was er een algemene behoefte aanwezig om de identiteit van de SGL in het licht van deze tijd te plaatsen. Hierdoor ontstond er een bredere verkenning tot vernieuwing van de naam en branding van de stichting. Het bestuur heeft onder leiding van een art director meerdere branding-sessies gehad om met de kernvragen aan de slag te gaan. Door onze doelgroep te benoemen, zijn wij tot de conclusie gekomen dat de focus op het zijn van een Meldpunt doorslaggevend is voor een vernieuwing. Een nieuwe naam is de eerste goede stap om de volledige groep van mensen die bij de SGL bepaald worden te betrekken: de leiders, maar ook de leden. De kerkelijke gemeenten, maar ook de organisaties. De slachtoffers, maar ook de daders. Kortom, de SGL was toe aan een verbreding van haar missie met een naam die inclusiever en persoonlijker aanvoelt. 

Hierdoor zijn wij uitgekomen op SEM met de website wijzijnsem.nl. SEM staat voor Stichting Evangelisch Meldpunt. Wij hebben het dan over 'evangelicaal' in brede zin en het meldpunt als het MAP, een meld- en adviespunt, waar zowel het leidersteam als ook de leden terecht kunnen. Met SEM zeggen wij dat iedereen die (helaas) met misbruik in welke vorm dan ook te maken krijgt, deel wordt van het verhaal waarin we zoeken naar passende vormen van recht. Persoonlijk en professioneel, toegankelijk en adequaat. Er is een separate meld-en adviespagina voor de leden, een pagina voor deelnemende gemeenten, kerken en organisaties, een pagina die aandacht schenkt aan hoe een veilige omgeving te zijn en te worden. 

Wij leggen alle gemeenten, kerken en organisaties graag deze missie voor om in alle facetten de toegankelijkheid naar SEM en het MAP te vergroten. Een nieuwe naam, een nieuwe bredere focus en een nieuwe website zijn slechts een aansporing, weliswaar een hele goede eerste aansporing, om waarden als transparantie en integriteit na te streven in ons dagelijks leven.