SEM is als Stichting Evangelisch Meldpunt hét netwerk van alle deelnemers, professionals en vrijwilligers die willen bijdragen aan veiligere kerken en organisaties binnen de volle breedte van de evangelische beweging.

SEM is de laatste jaren flink gegroeid en zit in een veranderingsfase. We streven naar een professionelere organisatie dienstbaar aan de evangelische beweging en aan het evangelie.

Het SEM bestuur geeft leiding aan een groep van vertrouwenspersonen, een adviespunt voor gemeenten en een klachtencommissie. Daarnaast zorgen we voor voorlichting en worden er trainingen aangeboden voor interne vertrouwenspersonen.

Het Sem bestuur bestaat op dit moment uit 4 actieve bestuursleden met verschillende achtergronden. Als team zijn we op zoek naar een extra bestuurslid in de rol van secretaris.

De taken die hierbij passen zijn:

 • Opstellen agenda bestuursvergadering (ism voorzitter)
 • Aansturen van notulist/adm. medewerker
 • Beoordelen en begeleiden traject aanmelding nieuwe deelnemers
 • Toetsingscriteria aanmelding actueel houden
 • Begeleiden afscheid deelnemers
 • Opstellen en actueel houden rooster aftreden bestuur
 • Externe correspondentie
 • Opstellen beleidsplan(driejaarlijks)
 • Opstellen jaarlijks werkplan en begroting (ism penningmeester)
 • Opstellen jaarverslag

We zoeken naar iemand met als achtergrond en competenties:

 • Bestuurlijke ervaring
 • Onderdeel van of affiniteit met doelgroep SEM/ evangelische wereld
 • Juridisch geschoold
 • Accuraat
 • Teamplayer
 • Proactief
 • Communicatief vaardig

Hoeveel tijd kost het?

2 - 4 uur per week
6 tot 8 vergaderingen per jaar. Waarvan meeste digitaal.
2 bijeenkomsten per jaar

Wat krijg je ervoor terug?

 • Een bijdrage kunnen leveren aan het bieden van opvang en recht doen aan slachtoffers van machtsmisbruik in de evangelische wereld.
 • Samenwerken met een actief en betrokken bestuur en een prachtige groep vrijwilligers en enkele betaalde krachten uit allerlei evangelische achtergronden.
 • Als spin in het web krijg je veel kansen en gelegenheid om kennis te verbreden en je netwerk te vergroten.
 • Productieve vergaderingen afgewisseld met meer diepgang, gezelligheid en op z'n tijd een etentje.
 • Onkosten en reisvergoeding.

Herken jij jezelf of iemand uit je omgeving in dit profiel? Neem dan contact op. Direct met ons als je zelf interesse hebt, of tip die persoon uit jouw omgeving over deze interessante bestuursfunctie.

Je kunt je interesse kenbaar maken of vragen stellen via [email protected] Stuur eventueel een CV mee of verwijs naar je LinkedIn profiel. Je krijgt dan spoedig van ons te horen.